HOME BIOGRAFIJA KONTAKT GALERIJA IZLOŽBE

     Velika platna su mape mog sveta. Pomoću njih osvajam kontinente moje podsvesti...
      Moja težnja je da dosegnem samo krajičak te harmonije između ljudskog bića i prirode, i ako u tome uspem, smatraću da sam u životu dovoljno postigla.
                                                         Danica Masniković

 

 

Atelje: +381 11 289-37-11
            Borivoja Stevanovića 53
            11 000 Beograd   
            artmas@eunet.yu